Gökkuşağı Hakkında

IGMG Gökkuşağı Dergisi

Çocuk Kulübü Dergimiz temmuz ve ağustos hariç her ay yayımlanmaktadır. Avrupa’da yetişen çocukların şahsiyet gelişimine ve aidiyet kazanmalarına önemli katkıda bulunur. Avrupa’da hazırlanan ilk Türkçe çocuk dergisidir. Ayrıca 2022 yılından itibaren Bosna Hersek’te de MIRAVKO adı altında Boşnakça yayımlanmaktadır. Gökkuşağı Dergisi, Avrupa’daki çocuklara yönelik içeriği ve pedagojik formasyona uygun formatıyla, özel bir dergidir. Dinî ve ahlaki değerleri çocukların anlayacakları ve sevecekleri bir dille ve görselliğe önem vererek yayımlar. Gökkuşağı iki kültürlü olarak yetişen çocuklarımızın özgüven gelişimlerine katkıda bulunur, çocuklarımızın kimlik ve ana dil gelişimlerine ve dinî ve ahlaki değerlerin aktarılmasında ailelere destek olur. Genel kültür oluşumuna ve aktüel konuları eğlendirerek aktarmaya özen gösterir. Gökkuşağı Dergisi, geniş muhtevası ile alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Aktüel konuların yanında bilimsel konu ve deneylerle çocukları ayrıca okul eğitimine de hazırlar. Gökkuşağı çocuk dergisi IGMG Çocuk Kulübü’ne üye olan çocuklara gönderilir. Bu şekilde çocuklar bizzat muhatap alınmış ve dergiye gönderdikleri yazı, resim gibi paylaşımlarla kendilerini ifade edebildikleri bir yayın aracına kavuşmuş olurlar. Gökkuşağı Dergisi Avrupa’nın 11 ülkesinin yanında Avustralya ve Kanada’da da çocuklarla buluşur.